ក្រសួងបរិស្ថាន និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ កំណត់​តំបន់ និង​ផែនការ​គ្រប់គ្រង ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ភ្នំ​ព្រេច​

ភ្នំពេញ:
ក្រសួងបរិស្ថាន បាន​សហការ​ជាមួយ​អង្គការ WWF, USAID និង Winrock រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​ថ្នាក់ជាតិ ​ស្តីពី ការកំណត់​តំបន់ និង​ផែនការ​គ្រប់គ្រង​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ភ្នំ​ព្រេច ដើម្បី​ប្រមូលផ្ដុំ​ធាតុ​ចូល និង​ត្រួតពិនិត្យ​ចុងក្រោយ លើ​សេចក្តីព្រាង​ផែនការ​គ្រប់គ្រង​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ភ្នំ​ព្រេច ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦​។​

​ក្នុងឱកាស​នោះ លោក​សាយ សំ​អាល់ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងបរិស្ថាន បាន​មានប្រសាសន៍ ស្នើ​ឲ្យ​អង្គសិក្ខាសាលា ពិនិត្យ​លើក​ត្តា​សំខាន់​មួយចំនួន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាពសំបូរ​បែប​នៃ​រុក្ខជាតិ​សត្វ មុខងារ សេវា និង​ការវិវត្តន៍​នៃ​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី ដើម្បី​ជា​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ការរៀបចំ​ផែនការ​គ្រប់គ្រង​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ភ្នំ​ព្រេច ដែល​អាចឆ្លើយតប​នឹង​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​របស់​ខេត្ត សក្តានុពល​របស់​តំបន់ និង​តម្រូវការ​ជាក់ស្តែង​រប​ស់​ប្រជា​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន​។

​លោក​រដ្ឋមន្ត្រី បានស្នើ​ឲ្យ​អង្គភាព​ជំនាញ​ពាក់ព័ន្ធ​បន្ត​រៀបចំ​ការតភ្ជាប់​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​ជា​របៀង​អភិរក្ស​ជីវៈចម្រុះ និង​បន្ត​ជំរុញ​ការរៀបចំ​លិខិត​បទ​គតិយុត្ត​ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​មានការ​ចូលរួម​ពី​សំណាក់​សហគមន៍ ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ និង​អ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុង​ការងារ​គ្រប់គ្រង​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​៕s/t

ក្រសួងបរិស្ថាន និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ កំណត់​តំបន់ និង​ផែនការ​គ្រប់គ្រង ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ភ្នំ​ព្រេច​

ក្រសួងបរិស្ថាន និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ កំណត់​តំបន់ និង​ផែនការ​គ្រប់គ្រង ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ភ្នំ​ព្រេច​

ក្រសួងបរិស្ថាន និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ កំណត់​តំបន់ និង​ផែនការ​គ្រប់គ្រង ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ភ្នំ​ព្រេច​

ក្រសួងបរិស្ថាន និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ កំណត់​តំបន់ និង​ផែនការ​គ្រប់គ្រង ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ភ្នំ​ព្រេច​