គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ថ្មភ្នំ ក្លាយជា​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​ពិភពលោក

គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ថ្មភ្នំ ក្លាយជា​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​ពិភពលោក

គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ថ្មភ្នំ Huashan ត្រូវបាន​អង្គការ យូណេស្កូ (UNSECO) បញ្ចូល​ជា​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​ពិភពលោក កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។ 

គំនូរ​ស្ថិតនៅ​ភាគ​និរតី​ប្រទេស​ចិន នា​តំបន់​ស្វយ័ត​ឈ្មោះ Guangxi Zhuang ទាំងនោះ​រៀបរាប់​ពី​ការរស់នៅ​របស់​ប្រជាជន Luoyue បុរាណ ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​ក្រុម​ជនជាតិភាគតិច​ឈ្មោះ Zhuang សម័យ​រាជវង្ស​ហាន មាន​អាយុ​កាលពី ១៨០០ឆ្នាំ ទៅ២៥០០ ឆ្នាំ។

គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ថ្មភ្នំ ក្លាយជា​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​ពិភពលោក

គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ថ្មភ្នំ ក្លាយជា​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​ពិភពលោក

គំនូរ​លើ​ជញ្ជាំង​ថ្មភ្នំ ក្លាយជា​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​ពិភពលោក