ក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុង​សាក​មុខងារ​ថ្មី អាច​ឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់​ទាញយក​វីដេអូ​ដាក់ នៅលើ​ទូរ​សព្ទ​បាន

ក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុង​សាក​មុខងារ​ថ្មី អាច​ឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់​ទាញយក​វីដេអូ​ដាក់ នៅលើ​ទូរ​សព្ទ​បាន

ថ្មីៗនេះ​ក្រុមហ៊ុន​ដល់​ធំ Facebook កំពុងតែ​សាកល្បង​មុខងារ​ថ្មី​មួយ​នៅក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់​ទាញយក​វីដេអូ ដើម្បី​ទុក​ទស្សនា​នៅពេល​ក្រោយ​បាន នៅលើ​ទូរ​សព្ទ។

 អ្នកប្រើប្រាស់​មួយចំនួន​ដែល​កំពុង​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Facebook លើ Android ប្រភេទ Beta អាច​នឹង​ឃើញ​មានមុខ​ងារ​មួយ​សម្រាប់​ទាញយក​វីដេអូ នៅពេល​ចុច​លើ​សញ្ញា​ត្រេ​បី​នៅ​ខាងស្ដាំ ខាងលើ​នៃ​វីដេអូ។ បន្ទាប់ពី​វីដេអូ​ដោ​ន​ឡូត​រួច អ្នកនឹង​អាច​ទស្សនា​វីដេអូ​នោះបាន​ដោយ​មិនចាំបាច់​មាន​អ៊ីនធឺណិត។

យោងតាម​លិខិត​ដែល Facebook ផ្ញើ​ទៅដល់​អ្នក​បង្ហោះ​វីដេអូ​ទាំងឡាយ​កាលពី​ដើមខែ​នេះ បានបញ្ជាក់​ថា​អ្នក​បង្ហោះ​វីដេអូ​ទាំងឡាយ​អាច​កំណត់​ឲ្យ​វីដេអូ​របស់ខ្លួន មិន​ឲ្យ​មានមុខ​ងារ​ដោ​ន​ឡូត​នេះ ប្រសិនបើ​មិន​ចង់​ឲ្យ​អ្នកដទៃ​ដោ​ន​ឡូត​វីដេអូ​របស់ខ្លួន​បាន៕

ក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុង​សាក​មុខងារ​ថ្មី អាច​ឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់​ទាញយក​វីដេអូ​ដាក់ នៅលើ​ទូរ​សព្ទ​បាន