តំណាងរាស្រ្តបក្សប្រឆាំងពហិកាមិនចូលរួមប្រជុំសភាកូរ៉ុម៦៧រូប

ភ្នំពេញ៖សមាជិកសភាជាតិនៅព្រឹកនេះបានបើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សា អនុម័តច្បាប់មួយចំនួនដែលមានកូរុម៦៧រូបមកពិគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេចហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភា។តែអ្នកតំណាងរាស្រ្តគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន៥៥រូបបានពហិការមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះទេ។

ទោះវបីមិនដែលបានយាងចូលរួមក្តីព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជសារជុំវិញការប្រជុំសភាថារដ្ឋសភាបានខិតខំជួយ​ដោះស្រាយជួនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងទទួលយកបញ្ហាកង្វល់និងការលំបាកទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជម្រាបជូនដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរិះរកវិធានការដោះស្រាយរាលបញ្ហាទាំងនោះ។

ព្រះរាជាឲសារបានលើកឡើងថា៖”ខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋសភាដ៍ឧត្តុង្គឧត្តម្ភជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបន្តទៀត ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវទឹសដៅរួមជាជំហានៗធានានូវសង្គមកម្ពុជាមួយប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនា”៕តំណាងរាស្រ្តបក្សប្រឆាំងពហិកាមិនចូលរួមប្រជុំសភាកូរ៉ុម៦៧រូប

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *